Güncel

Resmi Gazete bugün I Hangi atamalar yer aldı?

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 14 Mart Salı 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete’nin son kararları…

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından
takip ediliyor…

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin
gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer
alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 14 Mart Salı 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 14 Mart Salı 2023 Resmi Gazete sayısında neler
var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6932)

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların
Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

–– Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi,
İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve
Esaslarına Dair Tebliğ

–– Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi,
İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve
Esaslarına Dair Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/03/2023 Tarihli ve
2023/ÖİB-K-09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Sayılı
Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2019/3189
Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/15877
Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2020/14769
Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/99
Sayılı Kararı ve Eki 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan
Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak
Seçim Takvimi

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/100
Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün
Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/101
Sayılı Kararı ve Eki 140/II Sayılı Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün
Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/107
Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/109
Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/110
Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet
İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu